Going Up? Safety First, then send your data to the Cloud.

CTO PKWAREJoe Sturonas, CTO van PKWARE, schrijft over de risico’s van informatie in de cloud. Wanneer bedrijfsinformatie aan de cloud wordt toevertrouwd is er maar één strategie dat een bedrijf kan toepassen om zich te verzekeren dat de vertrouwelijkheid en integriteit van die informatie geborgd is: vercijfer je informatie vóór je het aan de cloud toevertrouwd. Hierbij is het belangrijk om de vercijfering op bestandsniveau te doen, in plaats van vercijfering van het datakanaal.
By: Joe Sturonas. Joe Sturonas is Chief Technology Officer for PKWARE. PKWARE offers software solutions to critical IT problems, namely the explosive growth of data, the need to secure data, and the emergence of data in the cloud. He can be reached at Joe.sturonas@pkware.com.

Read the whole article as published (in English) in the PvIB magazine Informatie Beveiling (Information Security). Going Up? Click here